UPFLOOR SHEET

Upofloor / Estrad, Podium, Plano /са хомогенни винилови подови настилки на рула. Характеризират се с голяма степен на износоустойчивост. Голям избор на цветове. Подходящи за подово покритие на:

  • жилищни сгради – стаи, кухни, коридори, санитарни помещения
  • търговски и административни сгради – офиси, зали, бюфети
  • заводски помещения от леката промишленост – складове, произв. цехове и др.
  • медицински сгради – регистратури, приемни, кабинети, коридори и др.
  • училища, детски градини и др.