MONTANA

Широката цветова гама на подовата настилка Flotex Montana, в комбинация с повтарящата се шарка, и позволяват да допринася за приятната среда в работни места, широк кръг от търговски помещения и др.

Рулото е с ширина 200см. Шарката се повтаря през 34.8см дължина x 50см ширина.

Мостри

MONTANA